На залез…

На залез, край реката, до дървото някой целунал девойка.
След това били племена, държави, войни, олимпиади, въстания, Освиенциум, свобода, гении, светове, Вселена.
Всичко това било после. продължава …