Седи си руската салата в стомаха на Иванов…

Седи си руската салата в стомаха на Иванов. По едно време пристига една водка:
– Здрасти, аз съм първата водка на Иванов, а ти коя си?
– Аз съм руската салата!
След малко пристига втора водка и казва: продължава …