След семеен скандал родителите са се затворили в различни стаи…

След семеен скандал родителите са се затворили в различни стаи. Детето чука на вратата на стаята, в която е майката и разтревожено казва:
– Мамо, мамо, татко се е качил на балконският парапет и се готви да скочи долу… продължава …