Повечето от сенките на този живот…

Повечето от сенките на този живот,
са причинени от това, че стоим на пътя
на нашата собствена слънчева светлина.
Ралф Уалдо Емерсън