Дете на системен администратор- първокласник…

Дете на системен администратор- първокласник, първи учебен ден. Учителката им обяснява:
– Ако някой иска нещо да каже или да попита, да вдигне ръка.
Хлапето веднага вдига ръка. Учителката: продължава …

Потомствен системен администратор Иван …

Потомствен системен администратор Иван редовно и дистанционно (по IP-адреса) лекува компютри. Гадаене по портове (COM, LPT, USB). Връщам загубени OS, оправям вирусните поражения и продължава …