Пътят на живота за невежия е труден…

Пътят на живота за невежия е труден.
Пътят на живота за разумния е лек.
Разбраното противоречие на едни носи радост, а на други – скръб. продължава …