Не съм дошъл на този свят, за да бъда побеждаван.

Не съм дошъл на този свят, за да бъда побеждаван.
Загубата не ми е присъща.
Не съм овца, която чака да бъде побутвана от овчаря. продължава …

Ако можеш да се влюбиш в полета и небето…

Ако можеш да се влюбиш в полета и небето, ти знаеш къде трябва да дойдеш. Там ще откриеш хора, които са живи, приключения, които са истински, и ще се научиш да виждаш продължава …