Спасение

Може би някъде нещо е написано, нещо което наричаме Съдба, но има и избор. Всеки го използва както може и когато пожелае, докато се научи. Докато се научи да спре да търпи или да очаква промяна у другия и… накрая си тръгне. Отказах се да променям хората около себе си, но категорично отказвам и да се променям заради тях. Затова е време да си тръгна и да се спася…