Колийн Маккълоу – Птиците Умират Сами

Постепенно споменът за него поизбледня, както става с всички спомени,  дори и с онези, свързани с много любов; сякаш в самите нас протича някакъв несъзнателен лечебен процес, който оздравява раните, продължава …

Както се случва в живота понякога хората…

Както се случва в живота понякога хората се разделят,пътищата се разделят и ти оставаш само спомен за даден човек. Затова направи така,че да останеш хубав спомен.

Спомен за Любов, Благодарност, Уважение, Разбиране и Доверие..

В края на полето стояли Любовта и Раздялата и наблюдавали млада влюбена двойка. Раздялата казала на Любовта:
– Обзалагам се, че ще ги разделя!
Любовта отвърнала: продължава …