На една седянка седят три стари моми и чоплят семки…

На една седянка седят три стари моми и чоплят семки. Към тях се приближава порядъчно пийнал мъж, олюлява се и изфъфля, като посочва две от лелките с пръсти: – Ти и ти… Третата го поглежда кокетно и пита: продължава …

Срещнали се две стари моми…

Срещнали се две стари моми и почнали да се оплакват:
– „Малеее“, казала едната – „снощи какво ми се случии, не е истина!!!!!“
– „Какво бре?“, попитала втората продължава …