Студент се явява на изпит, без да знае нищо

Студент се явява на изпит, без да знае нищо. Професорът тъкмо се готви да му пише двойка, когато младежът казва:
– А може ли сега аз да ви задам три въпроса. Ако отговорите, късате ме. Ако не отговорите обаче, пишете ми шестица.
Професорът помислил малко и се съгласил. Студентът запитал: продължава …

Професор към студент на изпит

Професор към студент на изпит:
– Кажете ми какви видове раждане познавате?
– Преждевременно, със закъснение, неправилно. продължава …

Студент се прибира след изпит

Студент се прибира след изпит. Съквартирантът му го пита:
– Е, как мина?
– Ами как, в две части – тържествена и божествена. Първо
тържествената – продължава …

Молитва на студента…

Молитва на студента:
Доценте наш, ти който си на бюрото да се чуе твоето име,
да бъде твоят подпис и тройката наша да бъде,
както в книжката, така и в протокола. продължава …