В съвършения брак мъжът и жената взаимно се допълват

В съвършения брак мъжът и жената взаимно се допълват.
Но има  мъже, които са толкова несъвършени, че се нуждаят от няколко жени.

Виторио де Сика