Когато големите съкровища са пред нас…

Когато големите съкровища са пред нас, ние никога не ги забелязваме . А знаеш ли защо ? Защото хората не вярват в съкровища.

Паулу Коелю – Алхимикът