Па един србин емигрирал в америката

Па един србин емигрирал в америката. Огладнел много, па имал само 1 долар. Видел той неква будка и там пишело „hot-dog $1.00“. Гледа оня в речника, hot – горещ, dog – пес, и си вика продължава …

Двама сърби се разхождат по улиците на Ню Йорк…

Двама сърби се разхождат по улиците на Ню Йорк и от един небостъргач пада гола жена, право в стоящата до тях кофа. Единият сърбин се обърнал към другия и казал:
– Брато, ово е стандарт, ебеш-фъргаш!