Семейство гледа по телевизията филм за семейство котки…

Семейство гледа по телевизията филм за семейство котки. Дават домашните представители.
Детето:
– Мамо, мамо! Хайде да си вземем котенце!
Майката: продължава …