Един приятел пита друг:

Един приятел пита друг:
– Защо толкова те харесват жените?
– Защото съм умен, добър и хубав.
– А защо не се жениш?
– Повтарям ти, защото съм умен…