Ученици, може ли да ми каже какво е факт и какво е парадокс?

Учителката попитала в час :
– Ученици, може ли да ми каже какво е факт и какво е парадокс?
Иванчо вдигнал ръка : продължава …