Символика на цветята

Бадемов цвят – надежда;
Богородичен косъм (често използвана зелена украса за букети, прилича на папрат) – сдържаност, дискретност;
Виолетка – преданост и вярност;
Върба – вечна вярност; продължава …

БЕЗГЛАГОЛНО СТИХОТВОРЕНИЕ – Радой Ралин

		  Градина, пролет, май, цветя,
		  скамейка, шепот сладък.
		  И сред цветята Той и Тя,
		  любов и тъй нататък.

продължава …