От звездата до червея,целия живот е движение

От звездата до червея,целия живот е движение,
което отвежда единствено до покоя на смъртта.
Кометата се носи, руши всичко по пътя си и изчезва. продължава …

Трима селяни се надлъгвали кой е отгледал най-големи ябълки

Трима селяни се надлъгвали кой е отгледал най-големи ябълки:
– Аз като сложих една ябълка на кантара и тя го счупи!
– А аз като сложих една на кантара, и тя го счупи заедно с масата!
– А аз като я сложих на каруцата… продължава …