Връща се шеф от командировка в чужбина…

Връща се шеф от командировка в чужбина и две от чистачките в предприятието си говорят:
– Какво донесе шефът от командировката? Подаръчета, нещо?
– Ми не знам. Май нещо трипер казаха… продължава …