Защо деня си губиш в колебание

Защо деня си губиш в колебание
и утре пак ще тънеш в нежелание;
че всички страхове безкрайно бавят
и празни дни след себе си оставят. продължава …

Димчо Дебелянов – Светъл спомен

Светлий спомен за теб е кат книга любима –

денонощно пред мен е разтворена тя…

Аз съм вечно в лъчи, аз съм вечно в цветя, продължава …