Вярното чувство…

Когато осъждате някого, запитайте се, кое свое чувство не жеаете да изпитате и прикривате зад маската на “обективноста”. Това може да е притеснение, продължава …