Вярното куче.

За да не се чувстват самотни мъж и жена си взели кученце, немска овчарка. Те го обичали и се грижили за него, както за собствено дете. Кученцето пораснало и се превърнало, в красив и умен пес. Неведнъж спасявал имуществото на стопаните си от грабеж. Бил верен, предан, обичал и защитавал господарите си. продължава …

Вълшебната свирка.

На двама млади, които много се обичали им се родил син. Кръстили го на златокосия бог на любовта Лола.
Минало време , момчето пораснало и станало овчар. Както всички млади овчари той очаровал околните със свиренето си. продължава …

Любовта живее в сърцето.

Възрастен вече художник казал на учениците си:
– Преподавах ви три години. Сега идете и намерете съкровищата в живота.
– Какви са тези съкровища? – попитали учудено учениците. продължава …

За виното…

Виното няма душа, но отваря врати за душата.
Виното не е песен, но кара сърцето да пее.
Виното не е живот, но влива в тялото живителна сила.
Виното не е любов, но показва пътя към любовта. продължава …

Тежък е живота ми.

Един ученик дошъл при своя учител и му казал:
-Уморен съм. Тежък е живота ми. Имам много проблеми и трудности. Нямам сили повече да плавам срещу течението… Какво да правя? продължава …

За ролята на имената

Още от древността се е смятало, че името на човека играе важна роля в живота му. Това, че съществува връзка между името на човека и събитията в живота му е привличало вниманието на много умове. продължава …

Поучението на мъдреца

На изток живял един мъдрец. Той учел своите ученици:
– Хората могат да те оскърбят по три начина. Могат да ти кажат, че си глупав, да те нарекат роб или бездарен.
Ако това ти се случи, запомни: продължава …

Нищо не гарантира края на една история

…в предположението,
че знаеш как ще приключат нещата,
преди още да са започнали.
Ние, хората, сме такива,
че когато сгрешим в предвижданията си, продължава …

Всички очакваме …

Всички очакваме от живота нещата,
които никога няма да ни се случат.
Чувстваме се измамени, макар никой нищо да не ни е обещавал. Съзнанието за безсилие.
Усещането за безпътица. продължава …

Неповторимост – Маргьорит Юрсенар

– Ще умра – печално промълви той. – Не се оплаквам,
че споделям участта на цветята, буболечките и звездите.
В този всемир, където всичко отминава като сън,
би било непристойно да те има вечно. продължава …