Ние сме онова, което прави от нас любовта

Ние сме онова, което прави от нас любовта.
Срещне те стар познат и се провикне:
‘- Какво става с тебе? Не мога да те позная!’
Ние сме онова, което кара другите да кажат: продължава …

Всеки човек си има своя пътека

Пътеките те водят, накъдето им скимне.
Всеки човек си има своя. Коя е твоята пътека? Още я търсиш.
Всички пътеки те викат, всички те мамят нанякъде,
всички ти обещават нещо. продължава …

Диря остава, когато се върви по неотъпкано…

Диря остава, когато се върви по неотъпкано…
Самото отбиване от пътеката е вече характер…
Едно отбиване от пътеката продължава …