Неповторимост – Маргьорит Юрсенар

– Ще умра – печално промълви той. – Не се оплаквам,
че споделям участта на цветята, буболечките и звездите.
В този всемир, където всичко отминава като сън,
би било непристойно да те има вечно. продължава …