Недялко Йорданов – Нашата къща

Нашата къща, сама, изоставена
като изваден от релси вагон.
Два катинара и поща забравена –
жълти квитанции за телефон.
продължава …