Първата компютърна мишка

За пръв път идеята за подобно устройство хрумнала на Дъглас Енгелбарт (Douglas Engelbart) от института „Станфорд“- Калифорния през 1964г. и го патентовал през 1970. Идеята била да се разпредели работата с компютъра между двете ръце. продължава …