Първите български пощенски марки

Първите пет български марки са издадени и пуснати в употреба на 1 май 1879 г. „Сантимите“ са отпечатани в печатницата за държавни книжа в Петербург. Първият тираж на „сантимите“ бил 250 000 броя. После били издадени още пет тиража в около 500 000 екземпляра.  продължава …