Интересни и любопитни факти за Тютюнът

Едно от първите неща, които направили впечатление на Колумб при пристигането му в Новия свят – един от местните жители му донесъл „малко изсушени листа, които са смятали за много ценни. Индианците пушели свити листа от тютюн исе опиянявали от дима. продължава …

„Никотиана“ е само куп злато…

„Никотиана“ е само куп злато.
А златото няма никакъв смисъл,
ако не се превърне в човешко щастие.“-
„Тютюн“, Димитър Димов