Наредили се всички животни на опашка пред горската бакалия…

Наредили се всички животни на опашка пред горската бакалия и чакат. По едно време заекът скок–подскок и най–отпред. Лъвът го хваща, хвърля го накрая на опашката и му казва:
– Няма да се пререждаш! продължава …

Зайчето и вълкът се запили в горската кръчма…

Зайчето и вълкът се запили в горската кръчма, и точно когато било най-весело, разбрали, че има само една пълна бутилка.
Зайчето казало:
– Предлагам, всеки да удари другия и на когото му паднат по-малко зъби да вземе бутилката. продължава …