Тефлонови съдове

Така наречените тефлонови съдове за печене и пържене са лесни за използване и почистване, но мързелът ни може да излезе твърде скъпо за здравето. Модерно изобретение, тефлонът крие много рискове – продължава …

Мисли само за това, което носи живот…

Мисли само за това, което носи живот в себе си.
Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието.
Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението.
Ако искаш да бъдеш силен, мисли за Светлината. продължава …