За всяка любов има сърце…

„За всяка красота някъде се намират очи,
които да я видят.
За всяка истина някъде се намират уши,
които да я чуят.
За всяка любов има сърце,
което да я получи!“-

Иван Панин

Спомен за Любов, Благодарност, Уважение, Разбиране и Доверие..

В края на полето стояли Любовта и Раздялата и наблюдавали млада влюбена двойка. Раздялата казала на Любовта:
– Обзалагам се, че ще ги разделя!
Любовта отвърнала: продължава …