Любовта е приятелство….

Любовта е приятелство, обхванато от огън. Тя е лесно разбирателство, взаимно доверие, споделяне и прощаване. Тя е вярност в добри и лоши времена. Тя приема и несъвършенството и проявява снизхождение към продължава …

Притча за Любовта и Щастието

В стари, прастари времена имало едно племе, което се наричало Любов и всеки негов член също се наричал Любов. Една Любов била скромна и кротка, друга-яростна и ревнива, трета-силна и дълбока,
много били в племето, продължава …

Любовта е само една

Един младеж видял на пътя красива девойка и вървял след нея в продължение на километър – два. Накрая тя се обърнала и запитала:
-Защо ме следиш? – а той развълнувано обяснил: продължава …

Двама души, когато се обичат…

Един светец веднъж попитал учениците си: „Защо хората си крещят едни на други, когато са разстроени?“ Учениците му помислили известно време и един от тях казал: „Защото губим спокойствието си, затова викаме.“ Светецът отговорил: продължава …

ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ПРАВИЛА НА ЛЮБОВТА – Елиф Шафак

1. Както виждаме Бога, така виждаме и себе си – едното е пряко отражение на другото. Ако Бог пробужда в ума ни главно страх и укор, това ще рече, че вътре в нас  са се натрупали прекалено много страх и укор. Ако виждаме Бога преизпълнен с любов продължава …

Истинската любов

Истинската любов за много хора е мит, илюзия, химера, фантазия. Да истинската любов наистина е фантазия, един блян, една реализирана мечта между двама души. В днешния свят обаче няма любов, няма много влюбени. Има страшно продължава …

Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш, да бъдат изцяло себе си.

Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш,  да бъдат изцяло себе си,  а не да ги моделираш по свой образ и подобие. В противен случай обичта ни е насочена единствено към отражението продължава …