Когато се обичат, хората предават настроенията…

Когато се обичат, хората предават настроенията и разположенията си един на друг. Когато между двама души съществува известно подобие, те взаимно предават своите мисли и чувства. продължава …

Любовта е най-нежното цвете…

Любовта е най-нежното цвете, което трябва да се развие далеч от погледите на хората. За любовта ти никой не трябва да знае. Любовта с език не се предава. продължава …

Това е само външната страна на любовта…

Това е само външната страна на любовта. Любовта дава нещо повече от това, което можеш да дадеш или направиш външно на човека. Любовта си има една, по-велика, по-дълбока вътрешна страна. продължава …

Съвременните хора не могат да разберат любовта…

Съвременните хора не могат да разберат любовта, понеже не могат да се разделят от старите схващания.Те мислят, че като обичаш един човек, трябва да го нахраниш, да го облечеш, да му дадеш легло и пр. продължава …

Законите на Мърфи за Любовта

· Винаги взимат добрите.
· Ако някой не го вземат, има причина.(поправка на №1)
· Колкото някой е по – хубав, толкова по далече е.
· С пари любов не се купува, но можеш да се пазариш. продължава …