Да прегърнем нищото

Гледах го да върви по улицата надолу с куфара в ръка,
окаяна фигура, образът на вечния рогоносец и на великия вечен любещ.
Но от цялата галерия глупави пободители продължава …