Притча за приятелството…

Арабска легенда разказва за двама приятели, които вървели през пустинята.
По някое време избухнал спор и единия приятел зашлевил шамар на другия приятел. продължава …