Разговор между българи в Русия…

Разговор между българи в Русия, „перфектно“ владеещи руски, пред асансьор в хотел:
– Въй сефте в Маскву?
– Имеет си хас…
– А асансьор бачкает ли? продължава …