Аз не съм самотна, аз съм свободна

Аз не съм самотна, аз съм свободна. Вече не ми се налага да бъда нечия гордост, да бъда символ за някого, да бъда на първо място за някого.

Лина Хорн

Възможността да се прави всичко

Възможността да се прави всичко, което ни е угодно, не е волност, не е и свобода, а оскърбителна злоупотреба с истинската свобода.

Паул фон Хайзе

Абсолютна свобода не съществува…

Абсолютна свобода не съществува: съществува само свободата да изберем нещо и от този миг насетне да се чувстваме обвързани от собственото си решение.

Паулу Коелю – Захир

Плачеш ли ?

Плачеш ли, рискуваш да излезеш сантиментален.
Протегнеш ли ръка към другиго, рискуваш да се ангажираш.
Изложиш ли идеите и мечтите си пред множеството, рискуваш да ги изгубиш.
Обичаш ли, рискуваш да не споделят обичта ти. продължава …

Ясните очи на детето бързо се замъгляват от идеи

Ясните очи на детето бързо се замъгляват от идеи, предразсъдъци и абстрактни понятия. Естественото, свободно същество се покривa с тежката броня на егото. И чак след години инстинктивно схващаме, че ни е било отнето някакво жизненоважно усещане за тайнство. продължава …