Жените са декоративен пол

Жените са декоративен пол. Те никога нямат какво да кажат, но го казват очарователно. Жените представляват победата на материята над ума, както мъжете представляват победата на ума над морала.

Оскар  Уайлд

Нищо в света не е така силно разпространено, както умът

Нищо в света не е така силно разпространено, както умът, защото всички са убедени, че имат достатъчно от него.

Рене Декарт

Умът и любовта са от различно тесто

Умът и любовта са от различно тесто.
Умът привързва човека и не се излага на никакви опасности,
докато любовта разплита всички възли и излага на опасност всичко. продължава …

Прекалената ученост угнетява ума

Прекалената ученост угнетява ума и унищожава естествената светлина, което е причина за толкова многото безполезни учени на този свят.

Уилям Пен