Един приятел пита друг:

Един приятел пита друг:
– Защо толкова те харесват жените?
– Защото съм умен, добър и хубав.
– А защо не се жениш?
– Повтарям ти, защото съм умен…

Срещат се двама приятели…

Срещат се двама приятели. Единият пита:
– Как си след развода с жена си? Как го преживя?
– Сега съм много по-добре! Първите седмици за малко да се побъркам от кеф!

Избирам приятелите си по техния добър външен вид…

Избирам приятелите си по техния добър външен вид, познатите си по техните добър характер и враговете си по техния интелект. Човек трябва да бъде много  продължава …

Време за мечти…

Човек се ражда и има само мечтите си. После, докато расте, под влиянието на родителите си, училището и средата, изгражда ценностната си система и се оформя като личност.  продължава …

Притча за приятелството…

Арабска легенда разказва за двама приятели, които вървели през пустинята.
По някое време избухнал спор и единия приятел зашлевил шамар на другия приятел. продължава …