Младост…

О, използвайте младостта си докато не е отминала!
Не губете напразно златните си дни
в слушане на досадни проповеди,
не се опитвайте да поправите непоправимото, продължава …

Страхуваш се да мислиш за бъдещето

Страхуваш се да мислиш за бъдещето,
живееш ден за ден, защото всяка мисъл за утре
ще те накара да изгубиш куража си

Джаклин Сюзън – Долината на Куклите

ПРИТЧА ЗА НЕЩОТО, КОЕТО ЖИВЕЕЛО В ЧОВЕШКАТА ДУША

Някога в гълбините на душата живеело Нещо. Живеело тихичко и никому не пречело.
Веднъж в душата влязло Чувство. Чувството се харесало на Нещото. И Нещото започнало да пази Чувството, защото се страхувало да не го загуби. продължава …

МЕЧТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Едно от качествата на разумния човек е, че той няма страх.
Той не мисли какво ще стане с него, какво ще кажат хората за него.
Страданието не е наказание. продължава …

Някой някога ми беше казал , че втората любов е страх.

Някой някога ми беше казал , че втората любов е страх.

Идва тогава когато си е отишла сладостната заблуда, че чувстватa ще траят вечно и знаеш, че рано или късно ще настъпи край. продължава …

Случват се и нещастия…

Случват се и нещастия.
Можем да търсим причината за тях, да виним другите,
да си представяме колко по-различен щеше да е животът ни,
ако не ни бяха сполетели. продължава …