Вярното чувство…

Когато осъждате някого, запитайте се, кое свое чувство не жеаете да изпитате и прикривате зад маската на “обективноста”. Това може да е притеснение, продължава …

Притча за приятелството…

Арабска легенда разказва за двама приятели, които вървели през пустинята.
По някое време избухнал спор и единия приятел зашлевил шамар на другия приятел. продължава …

Хората, които оставят следа в живота ни…

Известен лектор започнал семинара си в зала с 200 души и 100-доларова банкнота в ръка. – Кой иска тази банкнота? Всички вдигнали ръце. – Ще я дам на един от вас тази вечер, но преди това … Скъсал банкнотата на две. продължава …